Kompetencje Rady określa Statut Miasta Radzyń Podlaski, który stanowi Załącznik do Uchwały XI/69/2003 Rady Miasta Radzyń Podlaski z  dn. 2 października 2003 r. oraz Ustawa z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Ustawowy skład Rady Miasta Radzyń Podlaski wynosi 15 radnych. Obecnie są nimi:

 

 

Adam Adamski - Przewodniczący Rady Miasta

 

 

Bogdan Fijałek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta

 

 

Mieczysław Zając - Wiceprzewodniczący Rady Miasta

 

 

Długosz Izydor

 

 

Jakubowski Jakub

 

 

Lecyk Bożena

 

Robert Mazurek

 

 

Waldemar Panasiuk

  Jacek Piekutowski
 

 

Włodzimierz Sieromski

 

 

Piotr Skowron

 

 

Krzysztof Stradczuk

 

 

Dariusz Wierzchowski

  Krzysztof Wołowik
 

 

Marek Zawada

 

 Przewodniczący Rady Miasta - Adam Adamski przyjmuje interesantów

w poniedziałki od godz. 15.30. Pokój nr 76

 

KADENCJA 2014-2018

Rada Miasta