Miasto Radzyń Podlaski przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku narodzin dziecka, lub śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji.

Korektę deklaracji należy składać również w przypadku, jeśli zmiana ilości osób na danej posesji nastąpiła z innych przyczyn. Korektę deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do tut. Urzędu (pokój nr 103). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

W przypadku braku złożenia korekty Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracja dla domów jednorodzinnych:

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne. [POBIERZ]

 

Jednocześnie zachęcamy do zmiany deklaracji na segregowane odpady komunalne. Przyjdź i sprawdź ile możesz zyskać oraz oszczędzić przez selektywną zbiórkę odpadów!