spotkanie rewitalizacjaW związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030”, w dniu 7 października 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń przy ul. Warszawskiej 32, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Miasta, na którym gościł Michał Flis, właściciel firmy DRAFT Consulting.

Firma DRAFT Consulting Michał Flis, na zlecenia miasta, przygotowuję dokument strategiczny - „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022 - 2030”. Pierwszym etapem prac było sporządzenie „Diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski”, pozwalającej na wyznaczenie obszarów kryzysowych na terenie miasta. Na tej podstawie podjęto Uchwałę Nr XLIII/263/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski.

W kolejnym etapie w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XLV/279/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022 - 2030”, a Burmistrza Miasta przystąpił niezwłocznie do jej realizacji.

W trakcie prowadzonych prac nad dokumentem zaplanowano szereg mechanizmów pozwalających na czynne włączenie mieszkańców miasta w tenże proces. W tym celu zorganizowano spotkanie, w trakcie którego przedstawiono założenia Gminnego Programu Rewitalizacji tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję; dyskutowano również o celach rewitalizacji i odpowiadających im kierunkom działań. Wysłuchano również szeregu uwag i opinii mieszkańców dotyczących powyższego dokumentu.
Ponadto należy wspomnieć, że w listopadzie zostaną ogłoszone konsultacje z mieszkańcami dotyczącego naboru konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Każdy mieszkaniec miasta będzie miał możliwość włączenia się w etap opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacyjnego dla Naszego Miasta poprzez zgłoszenie swoich propozycji.