ulice śniegTakiej zimy jak tegoroczna – śnieżna i mroźna - nie było od kilkunastu lat. Wiele osób na taką pogodę z utęsknieniem czekało. Jednak „prawdziwa, zimowa” aura przynosi także utrudnienia i koszty. W związku z wieloma zapytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta, pragniemy wyjaśnić kilka kwestii związanych z zimowym utrzymaniem dróg w mieście.

* W Radzyniu mamy 56 km dróg. Do odśnieżania są nie tylko ciągi jezdne, ale i piesze, ścieżka rowerowa, zatoki, parkingi, place, uliczki na osiedlach itd. Jeśli chodzi o utrzymanie chodników przy prywatnych posesjach, to za ich stan odpowiedzialni są ich właściciele. Przypominamy, że należy do nich również dbanie o odśnieżanie dachów i strącanie sopli, które mogłyby być niebezpieczne dla przechodniów.
Zdarza się, że właściciele takich posesji zlecają to zadanie PUK-owi, wówczas prace te wykonują pracownicy przedsiębiorstwa.
Utrzymaniem chodników w miejscach będących w zarządzie Miasta zajmuje się PUK, wyłączone z jego zadań są ścieżka rowerowa i zespół pałacowo-parkowy, który obsługują pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta.
 
* Nie odśnieża się ulic w czasie intensywnych opadów śniegu, ale 3 godziny po ustaniu opadów. Maszyny na ulicach pracują po zakończeniu opadów oraz poza godzinami, gdy na drogach panuje zwiększony ruch, aby nie utrudniać dodatkowo ruchu w mieście np. ok. godz. 8 rano czy 15. Niemożliwe jest jednoczesne odśnieżenie wszystkich ulic, drogi są podzielone są na I, II i III (szutrowe, nieutwardzone) kolejności zimowego utrzymania.
 
* Nie było sygnałów od policji czy pogotowia o zablokowanych, nieprzejezdnych ulicach, również urzędnicy z UM systematycznie objeżdżają miasto, sprawdzając stan ulic. Nie jest możliwe stworzenie warunków na drogach i ulicach takich, jakie są latem, dlatego należy
to wziąć pod uwagę i np. nieco wcześniej wyruszyć do pracy, zachować ostrożność, korzystając z ulic.
 
* Przy niskich temperaturach – poniżej -10°C sól drogowa (NaCl) jest nieskuteczna, jej właściwości chemiczne ulegają osłabieniu lub całkowitemu zniwelowaniu, nie rozpuszcza śniegu, lodu. W tych temperaturach należałoby używać środków, które są bardzo drogie.
 
* Należy też wziąć pod uwagę, że te środki są szkodliwe dla środowiska. Dlatego też śnieg z ulic, zmieszany ze środkami chemicznymi, traktowany jest jako odpad szkodliwy. Gdyby miał być wywożony z miasta – to do ZZOK w Adamkach lub oczyszczalni ścieków. Łączyłoby się to z ogromnymi kosztami, na które miasto nie stać.
 
* Już teraz wiadomo, że kwota, jaką Miasto w tym roku zapłaci za zimowe utrzymanie dróg, będzie wielkokrotnie wyższa niż w ubiegłych latach. Pełne rozliczenie będzie znane po rozliczeniu zadań. Warto zaznaczyć, że roczny budżet na utrzymanie dróg obejmuje również takie zadania jak: bieżące remonty, budowa ciągów pieszych, oznakowania dróg. Im większe wydatki zimą, tym mniej pieniędzy na pozostałe zadania.