Urząd

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2013 i 2014 R. [POBIERZ]

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 R. [POBIERZ]

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016 R. [POBIERZ]

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2017 R. [POBIERZ]

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2018 R. [POBIERZ]

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 R. [POBIERZ]

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2020 R. [POBIERZ]

 

 

 

 

 

Spalasz śmieci w swoim domowym piecu lub wiesz kto tak robi? Sprawdź jakie ogromne zagrożenie życia i zdrowia niesie taki proceder dla Ciebie i Twoich najbliższych!

Spalanie śmieci w piecu- artykuł Urzędu Miasta

Spalanie śmieci w piecu- zagrożenia

 

"Segreguję, śmiecę mniej" to artykuł o recyklingu, o dobrych proekologicznych zachowaniach i eko stylu/życiu. Sprawdź, jak niewiele potrzeba, żeby nasze najbliższe otoczenie było czyste, a my zdrowsi. Jak zaoszczędzić na segregacji i jak postępować ze śmieciami!

Segreguję, śmiecę mniej- artykuł Urzędu Miasta

Przydatne plakaty dobrych praktyk:

 

Praktyczne rady postępowania z odpadami:

Praktyczne rady

 

Jak wygląda recykling poszczególnych surowców? Sprawdź poniżej:

Recykling papieru i metali

Recykling szkła

Recykling tworzyw sztucznych

Zużyte baterie

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Puszki aluminiowe

Szkło

 

Zużyte lub uszkodzone baterie, ze względu na zawarty w nich ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), kadm (prowadzi do zmian nowotworowych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia  i świadomości) i nikiel (wywołuje zmiany nowotworowe), stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego. Podczas składowania baterii na składowisku odpadów, wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi, ich powłoka z czasem koroduje powodując, przedostanie się zawartości do wód gruntowych, a następnie - poprzez łańcuch pokarmowy – może przedostać się do roślin, zwierząt i ludzi.

PAMIĘTAJ!

Zużyte baterie należy wrzucać do odpowiednich pojemników zlokalizowanych,  m.in. w szkołach, urzędach lub przekazać do mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych.

Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, prowadzący punkt handlowy o powierzchni przekraczającej 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego, czyli klienta  poprzez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie (zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zużyte baterie i akumulatory można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim, na terenie bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.z o.o. (PUK), bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Broszura informacyjna Miasta Radzyń:

Baterie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski w ramach opłat za wywóz odpadów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PODATKI I OPŁATY  

DL-1 Deklaracja na podatek leśnypdfePUAP

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomościpdfePUAP 

DR-1 Deklaracja na podatek rolnypdfePUAP

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowychpdfePUAP

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnegopdfePUAP 

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomościpdfePUAP  

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnegopdfePUAP 

Zwrot opłaty skarbowej ePUAP 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 • Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikatypdf   

  
GOSPODARKA ODPADAMI / OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (Szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków pdf 
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówpdfePUAP
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięciapdf

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegopdf
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopdf 
 • Wniosek o wyrażenie zgody na podział nieruchomościpdf
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z informacją o rewitalizacjipdf
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu i rewitalizacjipdf
 • Wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegopdf
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopdf

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego na etapie opracowania projektupdf   
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robótpdfePUAP   

 ZEZWOLENIA

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedażydoc
 • Wniosek na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholudoc  
 • A/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwodoc 
 • B/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)doc
 • C/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej  18% zawartości alkoholudoc 

FORMULARZE I KWESTIONARIUSZE

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniedoc
 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznegodoc  

 WNIOSKI O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

 • Wniosek o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego - postępowanie pełnepdf
 • Wniosek o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego według postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeńpdf

Zgłoszeń w sprawach organizacji zgromadzeń publicznych dokonywać:
- na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- na nr tel. (83) 351-24-60 

PROGRAMY

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2020pdf
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radzyń Podlaskipdf
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Radzyń Podlaskipdf
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2015pdf
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2015pdf
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2013pdf
 • Studium Wartości Kulturowychpdf
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaskipdf
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014 r.pdf
 • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń  Podlaski na lata 2020 - 2035 r.pdf

Legenda:

pdf- plik do druku w wersji PDF

ePUAP- formularz dostępny w formie elektronicznej przez platformę ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

W celu skorzystania z ESP Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili
 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

 

Adres skrytki Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim na ePUAP to: /egckr71116/skrytka

 

 

IMG 8629Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy zajmuje centrum miasta, od ponad trzystu lat stanowi jego serce. Przechodząc obok trudno chociaż nie rzucić okiem – nawet zza parkanu - na jego pełną harmonii sylwetkę, górującą nad miastem. A zatrzymując się choć chwilę na modlitwę, nie zadumać się nad tym, jak wielka historia działa się w Radzyniu Podlaskim. I to począwszy od genezy kościoła.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://radzyn-podl.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.

 • Administrator - Urząd Miasta Radzyń Podlaski, pod adresem: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5381001802, o nadanym numerze REGON: 000526452, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu.

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Youtube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

punkt it01Punkt Informacji Turystyczno - Kulturowej w Radzyniu Podlaskim się w pałacu Potockich, w pomieszczeniach po dawnej Radzyńskiej Izbie Regionalnej (wejście od strony suchego stawu).

Punkt, współprowadzony przez Radzyński Ośrodek Kultury, otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 17:00. Do jego głównych zadań należy udzielanie kompleksowych informacji o Radzyniu Podlaskim i okolicach, a także imprezach kulturalnych oraz sportowych odbywających się w Radzyniu i powiecie radzyńskim. Ponadto punkt prowadzi sprzedaż wydawnictw związanych z naszym regionem (mapy, pocztówki, przewodniki turystyczne, książki, albumy) oraz pamiątek turystycznych.

Punkt Informacji Turystyczno - Kulturowej
 ul. Jana Pawła II 2
 21-300 Radzyń Podlaski
tel.: 83 352 15 60
 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje od listopada 2011 r. Prowadzony jest przez Powiat Radzyński wspólnie z Miastem Radzyń Podlaski. Znajduje się w pałacu Potockich. Wyposażony jest w infokiosk z dostępem do internetu, 30 audio-przewodników i materiały informacyjne z regionu lubelskiego w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.

W roku 2013 PIT-K otrzymał Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, tym samym został włączony do krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej.

W celu udostępnienia informacji jak największej liczbie turystów tworzona jest sieć lokalnych punktów "it" na terenie Powiatu Radzyńskiego. Są one zlokalizowane w publicznych bibliotekach gminnych oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Osowińskiej i w Kawiarni i Herbaciarni Artystycznej Kofi&Ti w Radzyniu Podlaskim. Dzięki tym działaniom turyści, którzy odwiedzają Radzyńską Krainę Serdeczności mogą liczyć na informację w godzinach 9:0-22:00.  

Serdecznie zapraszamy :)

http://www.krainaserdecznosci.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu ofertę terenu pod inwestycję Miasta Radzyń Podlaski. Atutem Radzynia Podlaskiego są dogodne połączenia z krajem i zagranicą, które zapewniają przebiegające przez Miasto drogi krajowe:

 • krajowa nr 19 (planowana jako droga ekspresowa) stanowiąca obwodnicę Miasta Radzyń Podlaski prowadząca w kierunku północnym do Białegostoku i dalej za granice kraju do Kowna (Litwa) i Rygi (Łotwa) oraz w kierunku południowym do Lublina i Rzeszowa, a następnie za granicę kraju do Koszyc (Słowacja). K-19 łączy się w odległości około 20 km z międzynarodowym szlakiem tranzytowym K-2 (E-30 -Berlin – Warszawa – Moskwa) i linią kolejową E-30.
 • krajowa nr 63 prowadząca w kierunku zachodnim do Siedlec i Warszawy, a w kierunku wschodnim do przejścia granicznego z Białorusią w Sławatyczach i  terminalu granicznego w Koroszczynie.
 • Miasto posiada dobre połączenie do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku.


Teren ten przygotowywany jest jako strefy ekonomicznej w Starachowicach.

Radzyń oddalony jest do Lublina (siedziby władz wojewódzkich) o ok. 70 km. oraz od Białej Podlaskiej o ok. 54 km. Okoliczne mniejsze ośrodki miejskie to: Łuków położony w odległości ok. 24 km, Międzyrzec Podlaski w odległości ok. 29 km Parczew w odległości ok. 30 km.

Radzyń Podlaski to miasto powiatowe leżące nad rzeką Białką (dopływem Tyśmienicy), zajmuje powierzchnię 19 km². Mieszka w nim ok. 17 tys. osób. Swoje perspektywy rozwoju miasto wiąże z położeniem w pobliżu granicy Unii Europejskiej, dogodnym położeniu komunikacyjnym, obsługą ruchu tranzytowego i rozwoju przemysłu rolno – spożywczego, a także bogatym dziedzictwem kulturowym i  walorem przyrodniczym. Duży potencjał stanowi bogata oferta edukacyjna i sportowa. Atutem miasta jest duży potencjał ludzki i wykwalifikowana młodzież. Samorząd oferuje ulgi dla inwestorów.

 

ZOBACZ:

Mapa lotnicza terenu

Wyrys terenu

 

 

Stadion miejski
ul. Warszawska 77
21-300 Radzyń Podlaski

Pojemność stadionu: 1000 (wszystkie miejsca siedzące)

Stadion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pływalnia AQUA-MIŚ

ul. Sikorskiego 15a

21-300 Radzyń Podlaski

 

Pływalnia AQUA-MIŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA PŁYWALNI:

 • Basen sportowy
 • Część rekreacyjna
 • Zjeżdżalnia
 • Jacuzzi
 • Sauna sucha

 

Więcej informacji na www.mosir-radzyn.pl

 

 

Spotkania organizowane są corocznie od 1996 r. przez Radzyński Ośrodek Kultury. Odbywają się na pożegnanie wakacji w ostatni weekend sierpnia. Ich celem jest propagowanie, promowanie i edukowanie młodych artystów oraz promowanie piosenki autorskiej a także promocja miasta i powiatu. Uczestnikami Spotkań są nieprofesjonalni soliści i zespoły (do 5 osób).
Więcej na: rokradzyn.pl

 

Dni Karola Lipińskiego (DKL) - wydarzenie kulturalne (coroczny cykl koncertów muzyki klasycznej) będące formą uhonorowania urodzonego w Radzyniu Podlaskim światowej sławy wirtuoza skrzypiec i kompozytora - Karola Józefa Lipińskiego, a także okazją do popularyzacji jego muzyki i twórczości. Odbywają się późną jesienią, co jest związane z dwiema rocznicami – urodzin (30 października 1790 r. w Radzyniu) i śmierci (16 grudnia 1861 r. w d. Urłowie, obecnie Wirliw na Ukrainie).

Organizowane są od ponad 30 lat - ich początki sięgają 1984 roku. Zainicjowane zostały przez Społeczny Komitetu Organizacyjny Obchodów Dni Karola Lipińskiego. Obecnie, organizatorem DKL jest Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego, którego długoletnim prezesem był zmarły w 2016 r. p. Zygmunt Pietrzak.
Funkcję Prezesa Zarządu RTM od 2016 r. pełni p. Agnieszka Jeż.

DKL to cykl koncertów muzyki klasycznej, jazzowej, operetki, w wykonaniu wybitnych solistów i zespołów muzycznych z Polski, a także z zagranicy. Wysoki poziom artystyczny występów, znane nazwiska muzyków powodują, że Dni Karola Lipińskiego stały się ważnym wydarzeniem kulturalnym nie tylko miasta, ale i regionu, każde wydarzenie gromadzi licznych melomanów.