BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 można składać w Urzędzie Miasta pokój nr 16 (3 piętro) w dniach 25 sierpnia - 15 września 2015 r.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzyń Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca o ubieganie się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 456 zł na osobę. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego będzie wydawana na podstawie wniosku wraz z informacją o wysokości dochodów w rodzinie w formie zaświadczenia lub oświadczenia. Do składanego wniosku należy przedstawić dochody za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku tj. przy wnioskach składanych w sierpniu wnioskodawcy przedstawiają informacje o dochodach uzyskanych w lipcu, a składanych we wrześniu przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w sierpniu.

Druki wniosków do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16 w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 (3 piętro).

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2