Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim otrzyma imię Orląt LwowskichStosowną uchwałę przyjęli jednogłośnie radni Rady Miasta Radzyń Podlaski podczas sesji, która odbyła się 26 marca. Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru odbędzie się 30 maja. - Orlęta Lwowskie stanowią przykład odwagi i patriotyzmu, niezłomnej postawy w dążeniu do wolności. We współczesnych czasach stanowią wzór cnót obywatelskich i narodowych - motywowała wybór patrona szkoły dyr. Bożena Płatek.

Na sesję Rady Miasta przybyli przedstawiciele Rady Pedagogicznej na czele z dyrektor Bożeną Płatek, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

Wybór imienia dla szkoły uzasadniła dyrektor Bożena Płatek. - Pierwszym argumentem jest fakt, że wychowanie patriotyczne w Gimnazjum Nr 1 stanowi istotny filar wychowawczy. Nie sposób nie przywoływać polskiej historii z lat 1918-20 wiążącej się z Lwowem i Ziemią Lwowską. Nie sposób nie wiedzieć o powstaniu gimnazjalistów, studentów, batiarów, kobiet i harcerzy, ich dowódców - to oni bronili polskości Lwowa w listopadzie 1918 r. Nie sposób przemilczeć heroizm obrońców Zadwórza z 17 sierpnia 1920 r. - mówiła dyrektor Bożena Płatek. Dodała, że jest to miasto wielu wielkich Polaków, m.in. Zbigniewa Herbarta, Kazimierza Górskiego, Wojciecha Kilara, Stanisława Lema oraz Mariana Hemara, który o swym mieście pisał:
"My jesteśmy z tej jedynej Troi,
Z tej jedynej na cały świat,
Którą kiedyś, w śmiertelnej potrzebie,
Hektor zdołał przez wrogiem obronić,
A miał wtedy
Piętnaście lat".
Za nadaniem szkole imienia przemawiają również kilkuletnie związki szkoły z tym miastem.
Zainaugurował je wyjazd na Ukrainę w roku 2011, w którym wzięła udział dyrektor Gimnazjum wraz z grupą wolontariuszy, w tym z dwojgiem nauczycieli. - Obecność na Cmentarzu Łyczakowskim oraz Cmentarzu Obrońców Lwowa tuż po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w tym mieście otwierała pamięć historyczną - tłumaczyła dyr. Bożena Płatek.
Drugi argument to więzi z lwowską szkołą - Szkołą Średnią Nr 24 im. Marii Konopnickiej z polskim językiem wykładowym. Współpraca z placówką rozpoczęła się w roku 2011.
W maju 2012 r. Gimnazjum Nr 1 z Radzynia gościło uczniów i nauczycieli lwowskiej szkoły. Na przełomie maja i czerwca 2013 r. gimnazjaliści wraz z dyrekcją i nauczycielami odwiedzili miasto Zbigniewa Herberta. - Oddaliśmy hołd Orlętom. Młodzież m.in. wzięła udział w XX Konkursie Recytatorskim Poezji Marii Konopnickiej. Mieliśmy zaszczyt spotkać się z abp. Mieczysławem Mokrzyckim. W listopadzie 2013 r. Gimnazjum Nr 1 było współorganizatorem wyjazdu-pielgrzymki harcerzy, w tym drużyny szkolnej, do Lwowa. Celem stało się upamiętnienie zdarzeń z 1918 r. oraz udział w Święcie Niepodległości, obchodzonym przez Polaków - przypominała dyrektor B. Płatek. W marcu 2014 r. szkoła we współpracy z Radzyńską Izbą Regionalną zorganizowała wystawę  fotografii "Ta joj, ta Lwów. Miasto w obiektywie Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim" mającą na celu popularyzowanie wiedzy o grodzie nad Pełtwią.
- W listopadzie 2014 r. dyrektor szkoły, grupa nauczycieli, uczniów i rodziców ponownie zwiedziła miasto, poznając jego historię i teraźniejszość - kontynuowała dyrektor Gimnazjum Nr 1. - Głównym celem było pielgrzymowanie na Cmentarz Obrońców Lwowa, Górkę Powstańczą – modlitwa i zapalenie zniczy symbolizujących naszą pamięć o takich bohaterach jak m.in. Antoś Petrykiewicz, Jurek Bitschan, Konstanty Zarugiewicz, Tadeusz Podhrebenny (harcerz), Adam Terlikowski (harcerz) oraz pozostałych, których znamy i nie znamy z nazwiska.
W kolejnej części wystąpienia dyrektor Bożena Płatek podkreśliła znaczenie tego doniosłego aktu dla społeczności szkolnej.
- Dzięki oficjalnemu patronowi Gimnazjum Nr 1 uzyskuje indywidualność i tożsamość, wyróżniającą ją spośród  innych szkół - podkreślała. - Promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania.
- Pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem. Współtworzy rodzinę szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów. Opiera działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i postawą Orląt Lwowskich, młodych ludzi, którzy treść słowa "Ojczyzna" wypełnili miłością, odwagą, a wielu nawet życiem. Orlęta Lwowskie stanowią przykład odwagi i patriotyzmu, niezłomnej postawy w dążeniu do wolności. We współczesnych czasach stanowią wzór cnót obywatelskich i narodowych. Wybrane przez nas imię pozwoli na upowszechnianie wiedzy o dawnych Kresach i wybitnych Polakach związanych ze Lwowem.
Stosowna uchwała o nadaniu Gimnazjum Nr 1 imienia Orląt Lwowskich podjęta została wcześniej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, pozytywnie wypowiedział się na ten temat Samorząd Uczniowski, opinię wydało także Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie oraz Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim.
Radni Miasta Radzyń uchwałę o nadaniu imienia Orląt Lwowskich Gimnazjum Nr 1 przyjęli jednogłośnie.

nadanie_imienia_gimnazjum.jpg nadanie_imienia_gimnazjum_1.jpg nadanie_imienia_gimnazjum_2.jpg

nadanie_imienia_gimnazjum_3.jpg nadanie_imienia_gimnazjum_4.jpg


Uroczystość nadania szkole imienia odbędzie się 30 maja. Tego dnia odbędzie się poświęcenie sztandaru. Jak się dowiedzieliśmy, na jego rewersie sztandaru będzie widniał biały orzeł na czerwonym tle oraz napis:"Mortui sunt ut liberi vivamus" (Polegli, abyśmy żyli wolni), jaki znajduje się na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Na awersie sztandaru znajdzie się wizerunek najmłodszego kawalera Orderu Virtuti Militari - 13 -letniego "Orlęcia lwowskiego" Antosia Petrykiewicza.