Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2017    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Promocji i Rozwoju

Naczelnik Wydziału: Piotr Sławecki - (083) 351-24-87 pok. 105

 

Zakres prowadzonych spraw

1. Przygotowywanie projektów strategii rozwoju miasta oraz przygotowywanie koncepcji, planów i opracowań dotyczących rozwoju Miasta.
2. Monitorowanie i analizowanie przemian, zjawisk i procesów zachodzących w społecznym i gospodarczym rozwoju Miasta.
3. Formowanie we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta propozycji w zakresie sposobów realizacji strategii rozwoju Miasta.
4. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami zakresie planowania i realizacji programów społeczno-gospodarczych i inwestycyjnych.
5. Wyszukiwanie i wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji przyjętych priorytetów programów rozwoju miasta, przedstawianie koncepcji źródeł i możliwości pozyskiwania środków oraz przekazywanie tych informacji w tym zakresie do innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych,
6. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE oraz innych źródeł pomocowych oraz współpraca i koordynacja w tym zakresie z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi.
7. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do nawiązania kontaktów z podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz organami samorządu terytorialnego.
8. Podejmowanie działań na rzecz promocji miasta w zakresie ustalonym przez Radę i Burmistrza.
9. Inicjowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości.
10. Przygotowanie i organizacja obchodów uroczystości państwowych i lokalnych.
11. Obsługa fotograficzna uroczystości oraz imprez istotnych dla Miasta.
12. Opracowywanie ofert i informacji promocyjnych dotyczących Miasta przeznaczonych do publikacji w  środkach przekazu - Internet, prasa, radio, telewizja itp.
13. Współpraca z wydawnictwami w zakresie opracowywania tekstów do informatorów, broszur i wydawnictw.
14. Gromadzenie i dokumentacja wycinków prasowych dotyczących Miasta i instytucji z nim związanych.
15. Prowadzenie serwisu internetowego Miasta we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
16. Przygotowywanie, opracowywanie i wydawanie gazety miejskiej oraz innych wydawnictw i informatorów promujących Miasto.
17. Realizacja zadań wynikających z umów o współpracy z miastem partnerskim z Węgier: EGYEK.
18. Organizacja wyjazdów delegacji do miast partnerskich oraz zorganizowanej wymiany zagranicznej.
19. Wyrażanie zgody na używanie symboli Miasta przez podmioty zewnętrzne.
20. Obsługa administracyjno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym :
1) opracowywanie rocznych projektów harmonogramu wynikającego z założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkomanii i Przemocy w Rodzinie;
2) sporządzanie projektów umów na realizacji zadań zawartych w harmonogramie, opisywanie faktur za realizację zadań pod względem merytorycznym,;
3) sporządzanie dokumentacji z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) przygotowywanie projektów postanowień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
5) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
21. Nadzór oraz kontrola nad wydatkowaniem przekazanych środków na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.
22. Współdziałanie ze stacjonarnymi i ambulatoryjnymi placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie pomocy osobom zobowiązanym do poddania się lecznictwu odwykowemu.
23. Nadzorowanie pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Przemocy w Rodzinie.
24. Realizacja zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
25. Ustalanie czasu otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności.
26. Prowadzenie spraw z zakresu hotelarstwa.
27. Opiniowanie czasu pracy aptek.
28. Wykonywanie czynności w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Radzyńskie Spotkania z Teatrem

24 marzec 2017 19:00 - 26 marzec 2017 21:00

Koncert w PSM - Katarzyna Kopiejek

27 marzec 2017 17:30

Koncert Jana Kondraka

01 kwiecień 2017 19:00

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

REWITALIZACJA MIASTA