Polish English Hungarian

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Bioodpady i kompostownie

Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z pielęgnacji terenów zieleni i ogrodów przydomowych, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Do tych odpadów zaliczamy:

- odpady ulegające biodegradacji – tj. odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

- odpady zielone – tj. odpady stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.

Bioodpady należy zbierać selektywnie i przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne (PUK), w workach koloru brązowego - zgodnie z uregulowaniami zawartymi w regulaminie czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

UWAGA! W workach brązowych będą odbierane wyłącznie odpady zielone, z pielęgnacji ogrodów i innych terenów zieleni.

Warto pamiętać, że tego typu odpady można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

 

Kompostować można:

- liście, patyki, ścięta trawa;

- odpady z warzyw i chwasty;

- suchy chleb, wyroby piekarskie;

- resztki z obiad, ryby;

- herbata, kawa;

- skorupki i kartony po jajkach, serwetki papierowe;

- owoce.

 

PAMIĘTAJ, że nie można mieszać bioodpadów z innymi odpadami. Domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania.

 

Jak założyć kompostownik dowiesz się tutaj:

Jak założyć kompostownik