Polish English Hungarian
Dzisiaj jest: 21 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego

 

zsrUM

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dlaczego na Pałac nie ma dotacji? …bo załączniki nie były pospinane

palac2Miasto Radzyń Podlaski złożyło w lipcu 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie renowacji pałacu. Projekt opiewał na 4,2 mln zł, z czego dofinansowanie miało wynieść 3,5 mln. W ramach tego miało być wyremontowane z zewnątrz skrzydło zachodnie, korpus główny z alkierzami oraz skrzydło wschodnie z wieżą.

Takie wymagania tylko w WSA w Lublinie

Niestety, wniosek został odrzucony przez Urząd Marszałkowski ze względów formalnych. Najpoważniejszym zarzutem było to, że według oceniających wniosek, powierzchnia pałacu nie została przeznaczona na cele kulturalne w minimum 80%. Według wnioskodawców warunek ten był spełniony, więc Miasto złożyło protest do Urzędu Marszałkowskiego, który został również odrzucony. W związku z tym, za pośrednictwem kancelarii prawniczej Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp.k. z Warszawy. Miasto złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
WSA zamiast skierować sprawę od razu na rozprawę, wezwał do uzupełnienia rzekomych braków formalnych skargi, przy czym braki te nie dotyczyły braków w postaci żadnego konkretnego dokumentu, podpisu itp., a tylko tego, że załączniki do skargi, które zostały przez pełnomocnika Miasta standardowo ułożone w kolejności chronologicznej i oddzielone kartkami nie były "trwale spięte" i "ponumerowane". - Sąd wezwał nas do tych czynności tj. "trwałego spięcia" i "ponumerowania" załączników do skargi, do czego sam jest zobowiązany zgodnie z Rozporządzeniem ws. prowadzenia akt sprawy administracyjnej – wyjaśnia pełnomocnik Miasta Krzysztof Brysiewicz z kancelarii Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy SP.k. z Warszawy. - Co więcej: trwałego spięcia akt i ponumerowania żąda tylko Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Lublinie – takiej praktyki nie ma w żadnym innym znanym nam sądzie administracyjnym – wręcz przeciwnie: w pozostałych sądach przygotowane przez nas w taki sposób załączniki uznawane są zawsze za prawidłowe – dodaje K. Brysiewicz.

Niezależnie od absurdalności wezwania, pełnomocnik ze względu na ważne okoliczności osobiste miał problemy z dotrzymaniem terminu wyznaczonego przez sąd na "trwałe spięcie" i "ponumerowanie". - Moim zdaniem te okoliczności są więcej niż nadzwyczajne i sąd nie powinien twierdzić, że do uchybienia terminu w uzupełnieniu rzekomych braków doszło z naszej winy – twierdzi pełnomocnik Miasta.

Dla innych są duże pieniądze, ale nie da Radzynia

W związku z powyższym kancelaria prawna Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp.k. Wystosowała w imieniu Miasta Radzyń Podlaski skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie Miasto oczekuje na decyzję NSA.
- Niezrozumiała jest dla mnie sytuacja, w której inne samorządy dostają pieniądze na zdecydowanie mniejsze obiekty (np. dworek w Bełczącu – ok. 1,5 mln zł, ruiny zamku w Krupem gm. Krasnystaw - 8,4 mln zł), a Radzyń pozostaje bez dotacji – mówi burmistrz Jerzy Rębek. - Nie ustajemy w staraniach o pieniądze na drodze sądowej, ale nawet tam odnosi się wrażenie, nierównego traktowania - jak świadczy o tym odrzucenie wniosku z powodu braku spięcia dokumentów, co nie jest wymagane przez inne sądy.

Przypomnijmy, że perypetie związane z uzyskaniem dotacji miało także Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – na stację uzdatniania wody. Okazało się ostatecznie, że w Urzędzie Marszałkowskim nie doliczono się we wniosku aż 6 punktów, co stwierdzili niezależni eksperci.

Wcześniej Urząd Marszałkowski odrzucił ze względów formalnych wniosek na renowację parku. Nie pomógł protest, także – apelacja w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Skutek przyniosło dopiero zażalenie złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w całości uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale sprawy nie rozstrzygnął, ponieważ już wcześniej Urząd Marszałkowski - bez podania przyczyny - anulował cały konkurs na dotacje na parki i ogrody i ogłosił nowy nabór wniosków.

Co dalej z Pałacem Potockich?

- Jesteśmy logistycznie przygotowani, będziemy się starać ponownie o dotacje na rewitalizację parku. Zadanie powierzyliśmy innej firmie doradczej, żeby wyeliminować wątpliwości, czy poprzednia firma składała wniosek poprawnie.

19 czerwca została podpisana umowa między Miastem Radzyń Podlaski a rektorem Politechniki Lubelskiej na opracowanie projektu zagospodarowania pałacu. - Zamierzamy wspólnie z ekspertami złożyć wniosek o dotacje na pałac w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski – informuje burmistrz Jerzy Rębek.

29 czerwca odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej, ale również m.in. artystów, fotografików, filmowców. Specjaliści ruszą z opracowaniem, gdy będą znali przeznaczenie komnat korpusu głównego. - Na pewno znajdzie się tam siedziba Związku Emerytów i Rencistów, Klub Seniora będzie miał godną siedzibę w centrum. W pałacu muszą być realizowane różne cele: społeczny (np. Klub Seniora), gospodarczy (kawiarnia), kulturalny (sale muzealne i wystawiennicze), a także ekologiczny (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wentylacja) – zapowiada włodarz Radzynia.

MAPA INTERAKTYWNA

Mapa interaktywna

PROJEKTY UNIJNE RPO WL 2007 - 2013

Projekty Unijne 2007-2013

ostrzezenia

KALENDARZ WYDARZEŃ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

„Raz się żyje”

22 październik 2017 18:00

Zapraszamy na Recital Chopinowski w ramach XXXIV Dni Karola Lipińskiego

28 październik 2017 18:00

Wystawa plastikowych modeli redukcyjnych

29 październik 2017 12:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

PAŁAC POTOCKICH

Palac Potockich

BUDŻET OBYWATELSKI

budzet obywatelski

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Komórkowy system informowania mieszkańców Telefon dla osób niepełnosprawnych Elektroniczna Skrzynka podawcza Darmowy internet Hotspot Dyżury aptek Zdjęcie Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegokarta duzej rodzinyjawny rejestr

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA

ZAPROSZENIA

Zaproszenia na Sesje Rady Miasta

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

e mapa radzyn podl

REWITALIZACJA MIASTA

MIASTA PARTNERSKIE

Miasto partnerskie Egyek WęgryMiasto partnerskie Nowy Tomyśl Polska

ŚCIEŻKA ROWEROWA

Trasa ścieżki rowerowej

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Mapa zagospodarowania przestrzennego